เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) และคุณธรรมธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี CSR ได้ถ่ายทอดจากแนวคิด UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นภาคปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดของการทำ CSR

ทุกวันนี้มีการกล่าวถึง CSR ในลักษณะที่บิดเบือนหรือตีความเพื่อให้เป็นการทำดี การบริจาคหรือการช่วยเหลือสังคม ฯลฯ มากกว่า "ความรับผิดชอบ" (Responsibility) ของตัววิสาหกิจหรือธุรกิจต่อสังคมในฐานะที่ไม่ละเมิดผู้บริโภคหรือลูกค้าในทางกฎหมาย

บทความต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เขียนโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย สามารถวิจารณ์ให้ความเห็นได้ เพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต

ดาวโหลดหนังสือฟรี (กรุณาเลือก)
คลิกเพื่อดูเนื้อหา
คลิกเพื่อดูเนื้อหา
คลิกเพื่อดูเนื้อหา

 

หนังสือเผยแพร่
CSR ที่แท้
คุณธรรมธุรกิจ
(พิมพ์ขายเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ถ้าใครไม่สามารถซื้อ ก็อ่านฟรีที่เว็บนี้)

เว็บลิงค์
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA

UN Global Compact : CSR (วันที่ 5 กรกฎาคม 2554)
ASEAN TALKS on CSR 1 (in English)
ASEAN TALKS on CSR 2 (in English)

การสัมภาษณ์เรื่อง CSR (วันที่ 15 กรกฎาคม 2553)
การสัมภาษณ์เรื่อง CSR ตอนที่ 1
การสัมภาษณ์เรื่อง CSR ตอนที่ 2
การสัมภาษณ์เรื่อง CSR ตอนที่ 3
การสัมภาษณ์เรื่อง CSR ตอนที่ 4

สัมภาษณ์ CSR TV (วันที่ 24 มิถุนายน 2553)
สัมภาษณ์ CSR TV ตอนที่ 1
สัมภาษณ์ CSR TV ตอนที่ 2
สัมภาษณ์ CSR TV ตอนที่ 3
สัมภาษณ์ CSR TV ตอนที่ 4

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ CSR (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553)

บทความใหม่ CSR

ติดต่อ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0.2295.3171 โทรสาร 0.2295.3994
thaiappraisal@gmail.com หรือ sopon@thaiappraisal.org